RAZER COPPERHEAD

Responsive image

 • 2000dpi Razer Precision ™ bộ cảm biến laser
 • 32KB Razer Synapse ™ tích hợp bộ nhớ
 • 1000Hz Ultrapolling ™ / 1ms thời gian đáp ứng
 • Bảy độc lập có thể lập trình nút Hyperesponse ™
 • On-The-Fly Sensitivity ™ điều chỉnh
 • Luôn luôn-On ™ chế độ
 • Zero-acoustic Ultraslick ™ Teflon feet
 • 16-bit dữ liệu siêu rộng con đường
 • Lên đến 45 inches / giây và tốc 20g
 • 7080 khung hình / giây
 • GlowPipe ™ chống trượt bên đường ray
 • Ergonomic ambidextrous thiết kế
 • Ultra-lớn chống trượt nút
 • Mạ vàng USB
 • Seven-foot, nhẹ, không bị rối dây
Gần đúng kích thước: 130mm (dài) x 66mm (rộng) x 41mm (cao)

Yêu cầu hệ thống

Windows ® XP / 2000 / X64 / MCE 2005 / Vista / Vista64
Có sẵn cổng USB
CD-ROM Drive
(đối với các trình điều khiển)

Có ít nhất 35MB không gian đĩa cứng (đối với các trình điều khiển)