Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
  
Hỗ trợ khách hàng

Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

    Kinh tế -> Kế toán - Kiểm toán
Tiêu đề:  135 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ & vừa)
Mã hàng: KT-KT138
Tác giả: Võ Văn Nhị
NXB: Lao động Xã hội    Số trang:148
KT: 16x24cm    TL: 250 g    Xuất bản:  Quý IV/2009
Giá bán: 29,000đ      Giá gốc:29,000đ
 
XBOOK đơn giản chỉ là "ĐẶT MUA "
Khi nhấn vào nút ĐẶT MUA hệ thống sẽ giao tiếp với quý khách hướng dẫn:Thời gian nhận hàng, cách thanh toán, và nhận hóa đơn hoàn chỉnh nhất.

Hiện nay trong nền kinh tế nước ta, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đại bộ phận (trên 95%) và có 1 vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống kinh tế – xã hội của đất nước.
Để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phát triển ổn định, lâu dài thì kế toán có tác dụng to lớn, bởi thông qua kế toán các nhà quản lý ở nhiều cấp độ sẽ có những thông tin hữu ích để quản lý, điều hành và chỉ đạo hoạt động của doanh nghiệp.
Nhằm giúp cho kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa có các tài liệu tham khảo để thực hiện tốt công tác kế toán tại đơn vị, chúng tôi biên soạn cuốn sách 135 sơ đồ kế toán doanh nghiệp, áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Với những hướng dẫn cụ thể bằng sơ đồ nhằm mô tả các quan hệ đối ứng giữa các tài khoản trong quá trình ghi nhận thông tin kế toán, sẽ giúp cho nhân viên kế toán dễ dàng trong thực hành công việc và thực hành đúng theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.

Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU...................................................... 5
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (Theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 7
I. SƠ ĐỒ KẾ TOÁN THEO TỪNG TÀI KHOẢN.. 12
Sơ đồ 1: Thu – chi tiền mặt Việt Nam (1111) 13
Sơ đồ 2: Mua bán ngoại tệ (1112) 14
Sơ đồ 3: Các trường hợp khác (1112) 14
Sơ đồ 4: Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý. 15
Sơ đồ 5: Gởi và thanh toán qua ngân hàng đối với tiền Việt Nam (1121) 16
Sơ đồ 6: Mua, bán ngoại tệ gởi NH (1122) 17
Sơ đồ 7: Thanh toán bằng ngoại tệ gởi NH (1122) 17
Sơ đồ 8: Vàng bạc, kim khí quý, đá quý (1123) 18
Sơ đồ 9: Đầu tư tài chính ngắn hạn. 18
Sơ đồ 10: Phải thu của khách hàng. 19
Sơ đồ 11: Phải thu của khách hàng bằng ngoại tệ. 20
Sơ đồ 12: Kế toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (TK 133) 20
Sơ đồ 13: Kế toán thuế GTGT phải nộp đầu vào của hàng nhập khẩu nhưng không được khấu trừ (không dùng TK 133) 21
Sơ đồ 14: TK 1381 (TS thiếu chờ xử lý) 21
Sơ đồ 15: TK 1388 (phải thu khác) 22
Sơ đồ 16: Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn. 22
Sơ đồ 17: Tạm ứng (141) 23
Sơ đồ 18: TK 142 (242) chi phí trả trước. 23
Sơ đồ 19: Tình hình nhập vật liệu. 24
Sơ đồ 20: Tình hình xuất vật liệu. 25
Sơ đồ 21: Vật liệu thuê ngoài chế biến. 26
Sơ đồ 22: Vật liệu nhận gia công về. 26
Sơ đồ 23: TK 153 (công cụ, dụng cu) 27
Sơ đồ 24: TK 153 (bao bì luân chuyển) 27
Sơ đồ 25: TK 153 (đồ dùng cho thuê) 27
Sơ đồ 26: TK 154 (chi phí SXKD dở dang) 28
Sơ đồ 27: Thành phẩm. 28
Sơ đồ 28: Hàng hóa. 29
Sơ đồ 29: Hàng hóa thuê ngoài gia công. 30
Sơ đồ 30: TK 156 "chi phí thu mua hàng hóa". 30
Sơ đồ 31: Hàng hóa BĐS. 30
Sơ đồ 32: TK 157 "hàng gởi đi bán" 31
Sơ đồ 33: Dự phòng khoản thu khó đòi (1592) 32
Sơ đồ 34: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (1593) 32
Sơ đồ 35: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (1591) 33
Sơ đồ 36: Tăng TSCĐ hữu hình và vô hình. 33
Sơ đồ 37: Giảm TSCĐ (do nhượng bán, thanh lý) 34
Sơ đồ 38: Khấu hao TSCĐ. 34
Sơ đồ 39: TSCĐ thuê hoạt động. 35
Sơ đồ 40: Cho thuê hoạt động. 35
Sơ đồ 41: Đối với đơn vị chuyên kinh doanh cho thuê
hoạt động. 36
Sơ đồ 42: Thuê và trả nợ thuê (Trường hợp nợ gốc xác định theo giá mua có thuế GTGT) 37
Sơ đồ 43: Thuê và trả nợ thuê (Trường hợp nợ gốc xác định theo giá mua chưa có thuế GTGT) 37
Sơ đồ 44: Khấu hao và chi phí lãi thuê. 38
Sơ đồ 45: Chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sở hữu. 38
Sơ đồ 46: Hao mòn TSCĐ (214) 39
Sơ đồ 47: Tăng giảm BĐS đầu tư. 40
Sơ đồ 48: Bán BĐS đầu tư. 41
Sơ đồ 49: Cho thuê BĐS đầu tư. 42
Sơ đồ 50: Chứng khoán (121, 2218) 43
Sơ đồ 51: Góp bằng tiền mặt, TS lưu động khác. 44
Sơ đồ 52: Giá trị còn lại bằng trị giá vốn góp. 45
Sơ đồ 53: Giá trị còn lại > trị giá vốn góp. 45
Sơ đồ 54: Giá trị còn lại < trị giá vốn góp. 46
Sơ đồ 55: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất được cấp. 46
Sơ đồ 56: Doanh thu và chi phí thực hiện hoạt động liên doanh. 46
Sơ đồ 57: Nhận lại vốn góp. 47
Sơ đồ 58: Đầu tư vào công ty liên kết (2213) 47
Sơ đồ 59: Đầu tư vào công ty liên kết (2213)............................................. 48
Sơ đồ 60: Đầu tư vào công ty liên kết (2213) 48
Sơ đồ 61: Đầu tư vào công ty liên kết (2213) 49
Sơ đồ 62: Nhận cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty liên kết 49
Sơ đồ 63: Thanh lý khoản đầu tư. 50
Sơ đồ 64: Thanh lý khoản đầu tư. 50
Sơ đồ 65: Thanh lý khoản đầu tư. 51
Sơ đồ 66: Cho vay dài hạn và ngắn hạn. 51
Sơ đồ 67: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (229) 51
Sơ đồ 68: Mua sắm TSCĐ (2411) 52
Sơ đồ 69: Xây dựng cơ bản (2412) 52
Sơ đồ 70: Sửa chữa lớn TSCĐ (2413) 53
Sơ đồ 71: Sửa chữa nhỏ (sửa chữa thường xuyên) 53
Sơ đồ 72: Vay bằng tiền VN. 53
Sơ đồ 73: Vay bằng ngoại tệ. 54
Sơ đồ 74: Nợ dài hạn đến hạn trả. 54
Sơ đồ 75: Vay dài hạn. 55
Sơ đồ 76: Nợ dài hạn. 56
Sơ đồ 77: Phát hành trái phiếu theo mệnh giá, trả lãi định kỳ. 56
Sơ đồ 78: Phát hành trái phiếu có chiết khấu, trả lãi định kỳ. 57
Sơ đồ 79: Phát hành trái phiếu có phụ trội, trả lãi định kỳ. 57
Sơ đồ 80: Lãi trái phiếu, phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội 57
Sơ đồ 81: Phát hành trái phiếu trả lãi trước (theo mệnh giá) 58
Sơ đồ 82: Phát hành trái phiếu trả lãi trước (có chiết khấu) 58
Sơ đồ 83 Phát hành trái phiếu trả lãi trước (có phụ trội) 59
Sơ đồ 84 Phát hành trái phiếu trả lãi sau (khi đáo hạn) 59
Sơ đồ 85: Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 59
Sơ đồ 86: Phải trả cho người bán. 60
Sơ đồ 87: Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước. 61
Sơ đồ 88: Sơ đồ kế toán thuế GTGT đầu ra (TK 3331) 62
Sơ đồ 89: Kế toán thuế GTGT theo phương pháp tính
trực tiếp. 62
Sơ đồ 90: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt 63
Sơ đồ 91: Kế toán thuế thu nhập DN (TK 3334) 63
Sơ đồ 92: Phải trả người lao động (334) 64
Sơ đồ 93: Chi phí phải trả. 65
Sơ đồ 94: Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. 65
Sơ đồ 95: TS thừa chờ giải quyết 66
Sơ đồ 96: Các khoản trích theo tiền lương. 67
Sơ đồ 97: Doanh thu chưa thực hiện (TK 3387) 67
Sơ đồ 98: Khoản phải trả khác. 68
Sơ đồ 99: Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn. 68
Sơ đồ 100: Nguồn vốn kinh doanh. 69
Sơ đồ 101: Chênh lệch TGHĐ đánh giá lại cuối năm tài chính. 69
Sơ đồ 102: Chênh lệnh TGHĐ trong giai đoạn đầu tư XDCB (mua sắm tài sản) 70
Sơ đồ 103: Chênh lệnh TGHĐ trong giai đoạn đầu tư XDCB (trả nợ các đối tượng) 70
Sơ đồ 104: Chênh lệnh TGHĐ trong giai đoạn đầu tư XDCB (xử lý chênh lệch TGHĐ) 70
Sơ đồ 105: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu. 71
Sơ đồ 106: Cổ phiếu quỹ. 71
Sơ đồ 107: Lợi nhuận chưa phân phối 72
Sơ đồ 108: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ khen thưởng, phúc lợi) 72
Sơ đồ 109: Doanh thu bán hàng bình thường. 73
Sơ đồ 110: Doanh thu bán hàng trả góp. 73
Sơ đồ 111: Doanh thu thu bằng ngoại tệ. 73
Sơ đồ 112: Chiết khấu thương mại 74
Sơ đồ 113: Hàng bán bị trả lại 74
Sơ đồ 114: Giảm giá hàng bán. 75
Sơ đồ 115: Mua hàng. 75
Sơ đồ 116: Giá vốn hàng bán. 76
Sơ đồ 117: Kế toán chi phí tài chính. 77
Sơ đồ 118: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 78
Sơ đồ 119: Chi phí bán hàng. 78
Sơ đồ 120: Chi phí quản lý doanh nghiệp. 78
Sơ đồ 121: Kế toán thu nhập khác. 79
Sơ đồ 122: Kế toán chi phí khác. 80
Sơ đồ 123: Chi phí thuế TNDN. 81
Sơ đồ 124: Xác định kết quả kinh doanh. 82
II. MỘT SỐ SƠ ĐỒ CÓ TÍNH ĐẶC THÙ VÀ SƠ ĐỒ TỔNG HỢP.. 83
Sơ đồ 125: Chuyển TSCĐ thành công cụ dụng cụ. 83
Sơ đồ 126: Giá thành sản phẩm (một loại sản phẩm phụ) 84
Sơ đồ 127: Giá thành sản phẩm (hai loại sản xuất phụ có quan hệ cung cấp sản phẩm lao vụ cho nhau) 84
Sơ đồ 128: Sơ đồ tổng quát về kế toán chi phí sản xuất và tính ZSP của SX chính (sản xuất một loại SP) 85
Sơ đồ 129: Kế toán CPSX và tính Zsp của SX chính. 85
Sơ đồ 130: Kế toán cpsx và tính giá thành sản phẩm cho trường hợp quy trình sản xuất qua nhiều giai đoạn chế biến không có bán thành phẩm. 86
Sơ đồ 131: Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm cho trường hợp quy trình sản xuất qua nhiều giai đoạn chế biến có bán thành phẩm. 87
Sơ đồ: 132: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP gồm nhiều giai đoạn và qua lắp ráp 88
Sơ đồ 133: Hàng gởi đại lý bán. 89
Sơ đồ 134: Làm đại lý bán hàng. 90
Sơ đồ 135: Sơ đồ tổng hợp kế toán kết quả hoạt động kinh doanh. 91
Phụ lục: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA.. 92
MỤC LỤC.. .. 143

Gửi ý kiến của bạn về bài này:
Lưu ý : Khi than gia đóng góp ý kiến, mỗi ý kiến nếu được hiển thị quý khách được hưởng 500đ vào tài khoản, để được hưởng điều kiện này, quý khách chỉ cần đăng ký thành viên và đăng nhập để có thể tích lũy tiền trong tài khoản điện tử tại XBOOK
Điện thoại:(Quý khách có thể bỏ qua)

Để lại số điện thoại XBOOK sẽ chăm sóc tốt hơn!
Họ Tên
Email:
Tiêu đề:
OFF Telex

VNI VIQR

Nội dung:
 CÙNG TÁC GIẢ
THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ NĂM 2011 (Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam)
Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải
Tác giả: Võ Văn Nhị
Giá:175,000đ
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (Đã Cập Nhật Đến Tháng 11 Năm 2011)
Nhà xuất bản: Thống kê
Tác giả: Võ Văn Nhị
Giá:137,000đ
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Nhà xuất bản: Phương đông
Tác giả: Võ Văn Nhị, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Thị Cẩm Trang
Giá:68,000đ
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (LÝ THUYẾT, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, BÀI TẬP - BÀI GIẢI, LUẬT KẾ TOÁN & CHUẨN MỰC CHUNG)
Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải
Tác giả: Võ Văn Nhị
Giá:55,000đ
VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN & KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Nguyễn Xuân Hưng, Lê Thị Thanh Xuân, Võ Văn Nhị
Giá:78,000đ
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI LUẬT KẾ TOÁN, 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Võ Văn Nhị
Giá:120,000đ
 CÙNG THỂ LOẠI
BÀI TẬP& BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (Phần 3 ) - Kế Toán Đầu Tư Tài Chính
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Tác giả: Phan Đức Dũng
Giá:68,000đ
THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ NĂM 2011 (Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam)
Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải
Tác giả: Võ Văn Nhị
Giá:175,000đ
26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (2001 - 2006)
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Bộ Tài Chính
Giá:89,000đ
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Lý Thuyết Và Bài Tập
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Tác giả: Phan Đức Dũng
Giá:198,000đ
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN SỔ KẾ TOÁN
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Giá:180,000đ
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Nhà xuất bản: Đại học KTQD
Tác giả: Bộ Tài Chính
Giá:199,000đ
Xem thêm
     Sách
     Top ý kiến mới nhất
 yeu thich truyen helen kylo
Trong bài: HÊLEN - CHUYỆN KỂ VỀ CÁC DANH NHÂN THẾ GIỚI
nguyen viet chinh   18h - 15/6/2012
 helen kylo la mot nguoi vi dai ba da mang anh sang vinh hang cho tat ca ngug nguoi tan tat toi rat cam dong khi doc chuen ve co helen kylo
 tim hieu
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
nguyen van tinh   8h - 14/6/2012
 tim hieu ve day cap thep
 Sách cầm tìm
Trong bài: GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH CAD - CAM PRO-ENGINEER WILDFIRE 5.0 (DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC)
Lê Phú Phong   22h - 13/6/2012
 Chào bạn
Bạn cho mình hỏi bạn có sách giáo trình tự học và bài tập có lời giải mastercam 9.0 không bạn nhỉ?
Xin cảm ơn bạn nhìu nhé
 Thuat Tuong So
Trong bài: THUẬT TƯỚNG SỐ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC
Nguyen Van Ngoc   8h - 13/6/2012
 Rõ ràng, thuật tướng số từ lâu đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với nhiều người, nhiều giới trên một phạm vi hết sức rộng lớn. Dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể phủ nhận đây là một hiện tượng văn hoá đã cắm rễ rất sâu vào đời sống con người. Và chúng ta cũng không thể phê phán nó một cách đơn giản, một chiều. Suy cho cùng, thuật tướng số giống như một thứ khoa học dự báo có pha chút thần bí duy tâm. Chính vì lẽ đó mà nó luôn là vấn đề nóng của xã hội suốt hàng ngàn năm nay.
 Nhan Luan Dai Thong Phu
Trong bài: TỨ KHỐ TOÀN THƯ - NHÂN LUÂN ĐẠI THỐNG PHÚ XEM MẶT BIẾT NGƯỜI
Nguyen Van Ngoc   7h - 13/6/2012
 day la sach co net tuong dong voi dien cam tam the,cuon sach rat co gia tri nhieu mat,vua xem tuong mao vua bat hinh dung,biet nguoi -biet minh,qua nhien huu dung huu muu.
 tải nội dung
Trong bài: QUY HOẠCH DU LỊCH
trần thị ngọc sang   20h - 10/6/2012
 quy hoach du lich vung bien
 hoi dap nguyen li2
Trong bài: HỎI VÀ ĐÁP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH)
nguyen van dong   8h - 9/6/2012
 bieu hien cua gia tri thang du, quy luat gia tri thang du va gia tri hang hoa, quy luat gia tri trong 2 giai doan phat trien cua chu nghia tu ban
 thuy nghiep
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
mr   15h - 8/6/2012
 tim hieu
  • MẬT MÃ TÂY TẠNG 9 - Cuộc Truy Tìm Kho Báu Ngàn Năm Của Phật Giáo Tây Tạng
  • TỬ TƯỚC VÀ EM
  • BỘ SÁCH PHIÊU LƯU KỲ BÍ HẤP DẪN 39 MANH MỐI 2 : BƯỚC VÀO CÕI TỬ - VÒNG TRÒN TUYỆT MẬT - TRONG VÙNG NƯỚC THẲM (trọn bộ 5 tập)
  • TỦ SÁCH CÁNH CỬA MỞ RỘNG - PHẢI TRÁI ĐÚNG SAI
  • CẨM NANG SỐNG TEEN - Chủ Đề Làm Đẹp (Bộ 4 cuốn)
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
HỖ TRỢ

Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc