HAI MƯƠI BỐN GIỜ MỘT PHÚT

Responsive image

Đây là tuyển tập gồm hơn 70 bài viết được tuyển chọn từ mục Trà dư tửu hậu trên thời báo Kinh tế Sài Gòn từ 2002 đến đầu năm 2010 và chưa từng in thành sách. Điểm đáng nói là tuyển tập này không phải của một tác giả mà quy tụ đến 35 tác giả. Với chừng ấy tác giả, bằng những nét vẽ đặc sắc của riêng mình, mỗi tác giả sẽ góp phần vẽ nên một bức tranh đời sống đa dạng, sinh động và thú vị, một bức tranh thấm đượm tình người, tình yêu thiên nhiên và tấm lòng gắn bó với cộng đồng. 

MỤC LỤC:
Sống qua thời khủng hoảng - Lý Lan
24 giờ 1 phút - Lý Lan
Chi tiết đời thường - Lý Lan -Mart Stewart
Mầm - Lưu Thị Lương
Vườn đi bộ - Lưu Thị Lương
Chim xanh màu cẩm thạch - Lê Chí
Chuyến xe lôi cuối cùng - Lê Chí
"An toàn là bạn..." và lối tư duy biền ngẫu - Đoàn Khắc Xuyên
Thập diện mai phục - Đoàn Khắc Xuyên
Những người nhảy vào lửa - Nguyễn Thị Thanh Hằng
...
Mời bạn đón đọc.