www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT THỰC PHẨM - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Bin
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Giá bìa:34,000
Giá bán:34,000
Năm xuất bản: Quý III / 2001

Các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm là lĩnh vực  rộng được xây dựng trên cơ sở của khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Vì vậy muốn nắm vững, người kỹ sư phải vừa có kiến thức về quy luật tự nhiên lại vừa hiểu sâu thực tiễn kỹ thuật. Đặc điểm của lĩnh vực này là nghiên cứu những diễn biến quá trình và cơ cấu thiết bị để nắm vững các qui luật hoạt động của quá trình và cơ cấu thiết bị, nhằm ứng dụng vào thực tế sản xuất...

Các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm là lĩnh vực  rộng được xây dựng trên cơ sở của khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Vì vậy muốn nắm vững, người kỹ sư phải vừa có kiến thức về quy luật tự nhiên lại vừa hiểu sâu thực tiễn kỹ thuật. Đặc điểm của lĩnh vực này là nghiên cứu những diễn biến quá trình và cơ cấu thiết bị để nắm vững các qui luật hoạt động của quá trình và cơ cấu thiết bị, nhằm ứng dụng vào thực tế sản xuất. Mặt khác đối tượng phục vụ lại rất rộng, bao gồm các công nghệ của công nghiệp hóa chất và thực  phẩm , như công nghiệp phân bón, xi măng, chế biến dầu khí, chế biến bảo quản các loại nông sản, tức là mọi công nghệ có các quá trình thủy lực, thủy cơ, chuyển khối, truyền nhiệt và chuyển hóa vật chất.
Cuốn " Tính toán quá trình, thiết bị công nghệ hóa chất và thực phẩm " đúc kết những cơ sở lý thuyết chính và đưa ra những bài tập ví dụ minh họa, nhằm giúp cho sinh viên nắm vững trên lĩnh vực quá trình và thiết bị, đồng thời là cơ sở tham khảo tốt cho các kỹ sư và cán bộ kỹ thuật trong ngành nghề.
MỤC LỤC:
Chương I. Các quá trình và thiết bị thủy lực
1. Giới thiệu khái quát về thủy lực
2. Công thức cơ bản
3. Ví dụ
Chương II. Bơm, quạt, máy nén
2.1 Công thức tính toán
2.2 Ví dụ
Chương III. Phương pháp phân riêng hệ thống không đồng nhất
3.1 Công thức tính toán
A. Lắng dưới tác dụng của trọng lực
B. Lắng dưới tác dụng của lực ly tâm xuyên
C. Lọc
D. Ly tâm
E. Thủy động lực lớp sôi
F. Khuấy trộn trong môi trường lỏng
3.2 Ví dụ
...