www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


THIẾT KẾ VỚI THIÊN NHIÊN - Cơ Sở Sinh Thái Của Thiết Kế Kiến Trúc

Tác giả: Ken Yeang. Dịch giả: Nguyễn Huy Côn
Nhà xuất bản: Tri thức
Giá bìa:64,000
Giá bán:64,000
Năm xuất bản: Quý II / 2011

"Xuất phát từ đặc tính liên kết và toàn thể của hệ sinh thái Trái đất, lý thuyết thiết kế sinh thái có ảnh hưởng đến tất cả các phương diện hoạt động của con người - mà điều này lại trực tiếp tác động đến môi trường tự nhiên. Do đó, bên cạnh yếu tố kiến trúc, lý thuyết thiết kế sinh thái còn bao hàm trong nó các lĩnh vực rộng lớn khác như sản xuất năng lượng, sử dụng hiệu quả, tái chế chất thải và ngành công nghiệp vật liệu..."

"Xuất phát từ đặc tính liên kết và toàn thể của hệ sinh thái Trái đất, lý thuyết thiết kế sinh thái có ảnh hưởng đến tất cả các phương diện hoạt động của con người - mà điều này lại trực tiếp tác động đến môi trường tự nhiên. Do đó, bên cạnh yếu tố kiến trúc, lý thuyết thiết kế sinh thái còn bao hàm trong nó các lĩnh vực rộng lớn khác như sản xuất năng lượng, sử dụng hiệu quả, tái chế chất thải và ngành công nghiệp vật liệu..."