www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


QUY HOẠCH DU LỊCH

Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Nhà xuất bản: Giáo dục
Giá bìa:36,500
Giá bán:36,500
Năm xuất bản: Quý I / 2009

Quy hoạch du lịch có nhiệm vụ xây dựng lại dự án, các chương trình, các kế hoạch phát triển sao cho khai thác tôn tạo các nguồn lực phát triển du lịch có hiệu quả hợp lý. Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống lý luận và khảo sát thực tiễn quy hoạch du lịch trong nước và trên thế giới, tác giả biên soạn cuốn: "Quy hoạch du lịch". Nội dung của cuốn sách nhằm tổng quát những vấn đề lý luận và thực tiễn quy hoạch du lịch ở Việt Nam và trên thế giới.

Trong những thập kỷ trở lại đây, du lịch đã trỏ thành nghành kinh tế lớn, chiếm vị trí quan trọng ở nhiều quốc gia và trên quy mô toàn cầu. Đối với nước ta thì du lịch quốc tế càng có ý nghĩa quan trọng. Lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, đóng góp một lượng lớn vào GDP của cả nước. Bên cạnh những hiệu quả đã đạt được, ngành du lịch ngành du lịch trên thế giới và nước ta đang có những tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội và môi trường. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu do hoạt động du lịch phát triển tự phát, không có kế hoạch hoặc việc lập và thực hiện kế hoạch quy hoạch không đúng đắn, thiếu sự kiểm soát và hạn chế.
Quy hoạch là một nhiệm vụ quan trọng trong suốt quá trình phát triển của mỗi đại phương, của mỗi quốc gia. Quy hoạch du lịch có nhiệm vụ xây dựng lại dự án, các chương trình, các kế hoạch phát triển sao cho khai thác tôn tạo các nguồn lực phát triển du lịch có hiệu quả hợp lý. Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống lý luận và khảo sát thực tiễn quy hoạch du lịch trong nước và trên thế giới, tác giả biên soạn cuốn: "Quy hoạch du lịch". Nội dung của cuốn sách nhằm tổng quát những vấn đề lý luận và thực tiễn quy hoạch du lịch ở Việt Nam và trên thế giới.
Nội dung của cuốn sách chia làm 8 chương:
Chương 1: Dẫn luận quy hoạch du lịch.
Chương 2: Nghiên cứu tiềm năng và các điều kiện quy hoạch du lịch.
Chương 3: Nghiên cứu thực trạng kinh doanh du lịch và cơ sở khoa học cho việc xây dựng bản đồ trong quy hoạch du lịch.
Chương 4: Dự báo nhu cầu phát triển du lịch và các định hướng chiến lược phát triển du lịch.
Chương 5: Tổ chức thực hiện và đánh gá các tác động từ các dự án quy hoạch phát triển du lịch đến tài nguyên - môi trường.
Chương 6: Quy hoạch du lịch ở vùng biển.
Chương 7: Quy hoạch phát triển du lịch ở vùng biển.
Chương 8: Quy hoạch du lịch ở vùng nông thôn và ven đô.