Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
  
Hỗ trợ khách hàng

Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

   
Sắp xếp: Giá từ: đến

VĂN BẢN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
Mã sp:PL-VBK268
Tác giả: 0
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:43,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TỔ CHỨC XÉT XỬ VỤ ÁN DÂN SỰ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP
Mã sp:PL-VBK266
Tác giả: Lê Thu Hà
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:42,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

VỀ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
Mã sp:PL-VBK265
Tác giả: 0
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:32,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Mã sp:PL-VBK264
Tác giả: 0
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:78,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ
Mã sp:VHNN-TT199
Tác giả: Đỗ Văn Đương
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:30,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TÌM HIỀU LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008
Mã sp:PL-VBK263
Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Minh
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:28,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

KINH TẾ THẾ GIỚI, MỘT THIÊN NIÊN KỶ PHÁT TRIỂN
Mã sp:KT-Khac86
Tác giả: Angus maddison
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:171,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC Ở CƠ SỞ
Mã sp:CTTH-CT167
Tác giả: Ban tuyên giáo trung ương, mặt trận tổ quốc việt nam
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:26,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ,
Mã sp:CTTH-CT166
Tác giả: Ban tuyên giáo trung ương hội nông dân việt nam
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:28,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN Ở CƠ SỞ
Mã sp:CTTH-CT165
Tác giả: 0
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:24,000đ

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI CỰU CHIẾN BINH Ở CƠ SỞ
Mã sp:CTTH-CT164
Tác giả: Ban tuyên giáo trung ương – hội cựu chiến binh việt nam
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:26,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ Ở CƠ SỞ
Mã sp:CTTH-CT163
Tác giả: Ban tuyên giáo trung ương – hội liên hiệp phụ nữ việt nam
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:24,000đ

PHÁT TRIỀN ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM ( Trong giai đoạn 2011 – 2020 )
Mã sp:KT-QTKD477
Tác giả: Hoàng Văn Hoa
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:72,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÙNG TÂY NAM BỘ
Mã sp:KT-Khac85
Tác giả: Doãn Hùng
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:0đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC TA ĐỐI VỚI NÔNG DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP WTO
Mã sp:KT-Khac84
Tác giả: Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:69,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

MỘT SỐ VẪN ĐỀ VỀ Ô NHIỄM VÀ SUY THÁI ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Mã sp:KHCB-SH56
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:39,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

NHỮNG BỘ KINH TRIẾT LÝ TÔN GIÁO CỔ ẤN ĐỘ
Mã sp:CTTH-TG188
Tác giả: Doãn Chính
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:134,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO THỜI TỰ ĐỨC(1848 - 1883 )
Mã sp:CTTH-TG187
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:51,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

LÝ LUẬN CÁC HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ VẤN ĐỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Mã sp:CTTH-CT161
Tác giả: Bùi Ngọc Quỵnh
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:20,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ CAO VỚI TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM
Mã sp:CTTH-CT159
Tác giả: KH. PHAN XUÂN DŨNG
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá:83,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới
1| 2| 3| 4|
     Tiêu điểm
Top sách giảm giá
Top 100 sách tiêu biểu
Top 100 sách giới thiệu
Top 100 sách quan tâm
Top Hitech giảm giá
Top Hitech tiêu biểu
Top Hitech giới thiệu
Top Hitech quan tâm
Top người quan tâm
Top bài hay
Đồ chơi giảm giá
Nhiều người quan tâm
     Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu
Về OXI
Ý kiến khách hàng
Đối tác
Mua hàng
Hướng dẫn đặt hàng
Cam kết
Gửi thư điện tử
Gọi điện thoại
Chat qua Y!M
Hình thức thanh toán
Thắc mắc khiếu nại
Chính sách bảo hành
Phí vận chuyển
Hỏi đáp
Câu hỏi thường gặp
Đặt sách khác
Giới thiệu
HỖ TRỢ

Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc