Kết quả tìm kiếm:

KỂ CHUYỆN VỀ TOÁN VÀ CÁC NHÀ TOÁN HỌC (Bìa cứng)

Cuốn sách "Kể Chuyện Về Toán Và Các Nhà Toán Học" là cuốn sách đầu tiên tổng hợp thông tin đầy đủ nhất về các nhà Toán học nổi tiếng, trong đó có 12 trang viết về Giáo sư Ngô Bảo Châu được phát hành tại buổi đón tiếp GS.Ngô Bảo Châu về nước. Cuốn sách này dành tặng cho những người yêu thích Toán và Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhân dịp anh được nhận Giải thưởng Fields năm 2010.