Kết quả tìm kiếm:

GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY (Trọn bộ 2 tập)

Một tập bút ký ghi lại các bài giảng khẩu truyền của đại sư Kyabye Pabongka Rinpoche tại am thất Chuzang gần Lhasa, Tây Tạng từ năm 1921, vừa được ra mắt bạn đọc và những người nghiên cứu Phật giáo VN qua bản dịch của cố ni sư Thích Nữ Trí Hải "Giải Thoát Trong Lòng Tay".