Kết quả tìm kiếm:

PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG ĐẠI THỪA

... Cái tâm cảm thấy mình gần gũi với tất cả mọi chúng sinh như thế chính là tâm từ vô thượng. Một người có được tình yêu này đối với tất cả hữu tình không phân biệt, thì không phải là một người thường...

TÌNH YÊU PHỔ QUÁT

...Tất cả chúng sinh đều có hạt giống Phật hay Phật tính. Phương pháp khiến cho hạt giống này nảy nở chính là thực hành những chỉ giáo về pháp luyện tâm. Những kinh nghiệm hay thực chứng trong pháp luyện tâm chính là con đường đến giác ngộ, bởi thế điểm thiết yếu là tất cả chúng sinh cần đạt được kinh nghiệm về pháp tu này. Kết thúc kinh Tiểu phẩm Bát-nhã, đức Phật đã dạy: "Ta đã giải thích những con đường đến giác ngộ để mọi chúng sinh đều có thể đạt đến."

GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY (Trọn bộ 2 tập)

Một tập bút ký ghi lại các bài giảng khẩu truyền của đại sư Kyabye Pabongka Rinpoche tại am thất Chuzang gần Lhasa, Tây Tạng từ năm 1921, vừa được ra mắt bạn đọc và những người nghiên cứu Phật giáo VN qua bản dịch của cố ni sư Thích Nữ Trí Hải "Giải Thoát Trong Lòng Tay".