NHẬT KÝ ĐẶNG THUỲ TRÂM

Responsive image

Khi được phát hành vào năm 2006, Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã tạo nên một hiện tượng xuất bản tại Việt Nam, trở thành cuốn sách bán chạy kỷ lục.
Sau 26 lần tái bản, công ty Nhã Nam, người đã phát hành cuốn sách tại Việt Nam quyết định giới thiệu lại Nhật ký Đặng Thùy Trâm với một bản in mới
Giờ đây có thể nói gì thêm về Nhật ký Đặng Thùy Trâm? Rằng đó là một cuốn sách kỳ lạ, phá kỷ lục xuất bản của Việt Nam, đã khiến người nữ tác giả đã mất cách đây hơn ba mươi năm của nó trở thành anh hùng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng? Rằng đó là cuốn sách đã khuấy động cả một xã hội đang mỗi lúc mỗi trở nên nhạy cảm và dè chừng trước mọi hình thức khuấy động? Rằng đó là tác phẩm đánh dấu cả một thời đại trong nghĩ và sống? Và chính vì lẽ ấy mà nó vẫn có nguyên giá trị trong khi dòng đời đã đổi và lòng người đã khác? Rằng mỗi thế hệ, mỗi cá nhân vẫn hoàn toàn có thể lật giở những ngày sống của Thùy với những nhìn nhận riêng và vô cùng khác biệt? Rằng đó là tác phẩm của một thời song lại như hướng đến một số phận toàn thể và vì thế phi thời?
Ai có thể trả lời rành rõ, ngoài bạn, người đọc sách?