Cẩm nang gia đình

BẠN CÓ THỂ NÓI DỐI NHƯNG CƠ THỂ CỦA BẠN THÌ KHÔNG

"Bạn Có Thể Nói Dối Nhưng Cơ Thể Của Bạn Thì Không" sẽ giải phẫu lòng người qua lời nói, nét mặt, ngôn ngữ cơ thể với những ví dụ thực tế để qua đó, bạn sẽ "giải mã" được cảm xúc của con người một cách dễ dàng hơn, đồng thời, trong tất cả các cuộc nói chuyện, bạn đã có thể tự nhủ: "Tôi biết bạn đang nghĩ gì rồi nhé!"

Sách