Danh nhân

100 DANH NHÂN KHOA HỌC NỔI TIẾNG THẾ GIỚI ( BÌA CỨNG)

Đây là một cuốn sách tổng hợp, với nội dung thông tin phong phú, đa chiều về những danh nhân khoa học nổi tiếng thế giới, đã được chọn lựa rất kỹ để giới thiệu tới bạn đọc.

Sách