Đồ chơi giảm giá

SÂU SỐ DỄ THƯƠNG

Giúp trẻ nhận biết về màu sắc, các chữ số và sắp xếp các số theo trật tự quy định. Rèn luyện khả năng toán học và tư duy nhạy bén chính là công dụng nôỉ bật của sản phẩm này.

HỘP BÚT XINH XẮN

Một sản phẩm cực kỳ dễ thương dành cho tất cả các bé. Mỗi hộp bút mang hình của một bạn nhỏ: bạn vịt, bạn bò, bạn voi, bông hoa...Bé có thể để bút hoặc đồ dùng học tập vào chiếc hộp bút này. Bé còn có thể tự lồng ảnh của mình vào chiếc hộp bút này nhé.

Đồ chơi