Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
  
Hỗ trợ khách hàng

Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

   
Chính trị Triết học
Tôn giáo
 Chính trị
CẨM NANG VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VIỆT NAM - Tập 2
Mã sách:CTTH-CT180
Tác giả: Phạm Duy Thanh Long (Sưu tầm, biên soạn)
Nhà xuất bản: Thời đại
Giá:325,000đ
CẨM NANG VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VIỆT NAM - Tập 1
Mã sách:CTTH-CT179
Tác giả: Phạm Duy Thanh Long (Sưu tầm, biên soạn)
Nhà xuất bản: Thời đại
Giá:325,000đ
TÍN NGƯỠNG & VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG Ở VIỆT NAM
Mã sách:CTTH-CT179
Tác giả: Ngô Đức Thịnh chủ biên
Nhà xuất bản:
Giá:190,000đ
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN Ở CƠ SỞ
Mã sách:CTTH-CT178
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:25,000đ
HỎI ĐÁP VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - Các Chính Sách Quốc Gia Về Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Và Việc Làm 2012
Mã sách:CTTH-CT177
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản: Lao động
Giá:310,000đ
CẨM NANG ĐOÀN THANH NIÊN 2012 - Hướng Tới Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ X - Công Tác Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Đoàn Thanh Niên
Mã sách:CTTH-CT176
Tác giả: Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Lao động
Giá:310,000đ
CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG CÁC LOẠI TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, DU LỊCH, AN NINH TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 2012
Mã sách:CTTH-CT175
Tác giả: Bá Đạt
Nhà xuất bản: Lao động
Giá:325,000đ
Sách TIẾP THEO
    CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG CÁC LOẠI TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, DU LỊCH, AN NINH TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 2012
         Giá bán:   325,000 đ
    HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG. CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ - Chế Độ Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản, Công Khai Minh Bạch Thu Nhập Trong Các Cơ Quan, Ban Ngành, Đoàn Thể Năm 20
         Giá bán:   298,000 đ
    NHỮNG VẤN ĐỀ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2012 - Hỏi Đáp Xử Lý Và Kỷ Luật Đảng Viên - Quán Triệt Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa XI
         Giá bán:   310,000 đ
    TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI THỨ HAI - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỊA CHÍNH NAN GIẢI (Sách tham khảo)
         Giá bán:   134,000 đ
    SEAL TEAM SIX - Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa
         Giá bán:   0 đ
    CHUẨN HÓA CHỨC DANH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
         Giá bán:   56,000 đ
    CÔNG TÁC GIÁM SÁT GÓP PHẦN NGĂN NGỪA NGUY CƠ CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN
         Giá bán:   78,000 đ
    2. PHÁP LUẬT CẠNH TRANH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HIỆP ĐỊNH TRIPS KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
         Giá bán:   79,000 đ
    1. HỆ THỐNG BIỂU MẪU THỐNG KÊ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG
         Giá bán:   37,000 đ
 Triết học
TRÒ CHUYỆN TRIẾT HỌC
Mã sách:CTTH-TH92
Tác giả: Bùi Văn Nam Sơn
Nhà xuất bản: Tri thức
Giá:108,000đ
TÔI LÀ AI - Nếu Vậy Thì Bao Nhiêu?
Mã sách:CTTH-TH91
Tác giả:Richard david precht. dịch giả: Trần Vinh
Nhà xuất bản: Dân trí
Giá:99,000đ
TỪ XÁC ĐỊNH ĐẾN BẤT ĐỊNH - Những Câu Chuyện Về Khoa Học Và Tư Tưởng Của Thế Kỷ 20
Mã sách:CTTH-TH90
Tác giả:David peat. dịch giả: Phạm Việt Hưng
Nhà xuất bản: Tri thức
Giá:89,000đ
MỘT GÓC NHÌN CỦA TRI THỨC
Mã sách:01
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản: Tri thức
Giá:125,000đ
TỨ THƯ BÌNH GIẢI: Luận Ngữ - Mạnh Tử - Đại Học - Trung Dung
Mã sách:CTTH-TH88
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Nhà xuất bản: Tôn giáo
Giá:495,000đ
TRANG TỬ TÂM ĐẮC
Mã sách:CTTH-TH87
Tác giả: Yu Dan. - Dịch giả: Lê Tiến Thành, Dương Ngọc Đinh
Nhà xuất bản: Trẻ
Giá:68,000đ
RĀJA-VIDYĀ — ĐẠI HUỆ VƯƠNG
Mã sách:CTTH-TH86
Tác giả: Đức Thánh Ân A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda - Dịch giả: Trần Kim Thư
Nhà xuất bản: Dân trí
Giá:40,000đ
Sách TIẾP THEO
    RĀJA-VIDYĀ — ĐẠI HUỆ VƯƠNG
         Giá bán:   40,000 đ
    NHỮNG CÂU HỎI ĐÁP TOÀN THIỆN
         Giá bán:   25,000 đ
    QUẢ TOÀN THIỆN CỦA YOGA
         Giá bán:   25,000 đ
    NHỮNG CHUYỆN CỔ TÍCH TUYỆT DIỆU
         Giá bán:   96,000 đ
    SỰ SỐNG BẮT NGUỒN TỪ SỰ SỐNG
         Giá bán:   45,000 đ
    DU HÀNH DỄ DÀNG TỚI CÁC HÀNH TINH KHÁC
         Giá bán:   30,000 đ
    BHAGAVAD-GITA NGUYÊN NGHĨA - Cuốn Sách Được Đọc Rộng Rãi Nhất Ở Thế Giới Phương Tây
         Giá bán:   200,000 đ
    BÊN KIA LỀ SINH TỬ
         Giá bán:   25,000 đ
    CUỘC TRUY TÌM BẤT TẬN CỦA CON NGƯỜI
         Giá bán:   190,000 đ
 Tôn giáo
HƯƠNG VỊ CỦA GIẢI THOÁT
Mã sách:CTTH-TG240
Tác giả: Ajahn Chah - Dịch giả: Huỳnh Văn Thanh
Nhà xuất bản: Từ điển bách khoa
Giá:32,000đ
TÍN NGƯỠNG & VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG Ở VIỆT NAM
Mã sách:CTTH-TG239
Tác giả: Ngô Đức Thịnh chủ biên
Nhà xuất bản: Trẻ
Giá:190,000đ
TRÍ TUỆ PHẬT
Mã sách:CTTH-TG238
Tác giả: Trần Minh Hùng
Nhà xuất bản: Tôn giáo
Giá:70,000đ
NGỘ THIỀN
Mã sách:CTTH-TG237
Tác giả: Mã Ngân Xuân
Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin
Giá:42,000đ
HƯƠNG THIỀN
Mã sách:CTTH-TG236
Tác giả: Mã Ngân Xuân
Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin
Giá:44,000đ
VÔ TÂM LÀ ĐẠO - Truyện Chọn Lọc Trong Kinh Điển Phật Giáo
Mã sách:CTTH-TG235
Tác giả: Ngô Trạch Thuận - Dịch giả: Huệ Liên
Nhà xuất bản: Từ điển bách khoa
Giá:75,000đ
PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG ĐẠI THỪA
Mã sách:CTTH-TG234
Tác giả: Geshe Kelsang Gyatso. - Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá:65,000đ
Sách TIẾP THEO
    PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG ĐẠI THỪA
         Giá bán:   65,000 đ
    TÌNH YÊU PHỔ QUÁT
         Giá bán:   55,000 đ
    ĐỒ GIẢI - THẦN BẢN TÔN
         Giá bán:   100,000 đ
    TÂY TẠNG ĐẠO SƯ & HUYỄN THUẬT
         Giá bán:   100,000 đ
    GIAI THOẠI THIỀN SƯ TRIỆU CHÂU
         Giá bán:   36,000 đ
    THIỀN VÀ NÃO BỘ - - Thông Thái Cổ Xưa Và Khoa Học Hiện Đại
         Giá bán:   79,000 đ
    ĐẠO PHẬT GIẢN DỊ & RÕ RÀNG
         Giá bán:   45,000 đ
    CÁC BÀI TẬP THIỀN TRỊ TRẦM CẢM - THIỀN ĐỊNH CHỮA LÀNH MỌI VẾT THƯƠNG
         Giá bán:   40,000 đ
    VĂN HÓA PHẬT GIÁO - Vấn Đáp Phật Giáo
         Giá bán:   59,000 đ
Sắp xếp: Giá từ: đến
Thanh toán tiền qua các ngân hàng
     Tiêu điểm
Top sách giảm giá
Top 100 sách tiêu biểu
Top 100 sách giới thiệu
Top 100 sách quan tâm
Top Hitech giảm giá
Top Hitech tiêu biểu
Top Hitech giới thiệu
Top Hitech quan tâm
Top người quan tâm
Top bài hay
Đồ chơi giảm giá
Nhiều người quan tâm
     Sách
     Giảm giá
THẺ HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN SMARTCARD 2 NĂM - TÀI KHOẢN 1.800.000 VND - 24H/NGÀY
Giảm:150,000 đ
-10%
THẺ HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN SMARTCARD 1 NĂM - TÀI KHOẢN 900.000 VND - 24H/NGÀY
Giảm:80,000 đ
-10%
THẺ HỌC TIẾNG ANH QUA INTERNET I-CARD (750.000/12 THÁNG)
Giảm:75,000 đ
-10%
THẺ HỌC TIẾNG ANH QUA INTERNET TOEFL-IBT.F@STCAD (500.000VND/200 GIỜ HỌC)
Giảm:50,000 đ
-10%
THẺ HỌC TIẾNG ANH QUA INTERNET ONLINE - TOEIC (500.000VND/300 GIỜ HỌC)
Giảm:50,000 đ
-10%
THẺ HỌC TIẾNG ANH QUA INTERNET I-CARD (450.000/ 6 THÁNG)
Giảm:45,000 đ
-10%
THẺ HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN SMARTCARD 6 THÁNG - TÀI KHOẢN 450.000 VND - 24H/NGÀY
Giảm:42,000 đ
-10%
THẺ HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN QUA INTERNET (300.000/3 THÁNG)
Giảm:30,000 đ
-10%
THẺ HỌC TIẾNG ANH QUA INTERNET ONLINE - TOEIC (300.000VND/150 GIỜ HỌC)
Giảm:30,000 đ
-10%
THẺ HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN SMARTCARD 30 NGÀY - 24H/NGÀY
Giảm:20,000 đ
-10%
HỖ TRỢ

Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc