Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
  
Hỗ trợ khách hàng

Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

   
Sắp xếp: Giá từ: đến

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN Ở CƠ SỞ
Mã sp:CTTH-CT178
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:25,000đ

TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI THỨ HAI - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỊA CHÍNH NAN GIẢI (Sách tham khảo)
Mã sp:CTTH-CT172
Tác giả: Nhicolai Zlobin - Dịch giả: Nguyễn Đức Thảo
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:134,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN Ở XÃ HỘI NHẬT BẢN.
Mã sp:KHTL-VH186
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Anh
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:42,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Mã sp:PL-VBK270
Tác giả: Đinh Ngọc Giang
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:27,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

CHUẨN HÓA CHỨC DANH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Mã sp:CTTH-CT171
Tác giả: Đinh Ngọc Giang
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:56,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

NHÀ NƯỚC CÁCH MẠNG VIỆT NAM (1945 – 2010)
Mã sp:LSDL-LS178
Tác giả: S. TS Nguyễn Trọng Phúc
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:87,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

CÔNG TÁC GIÁM SÁT GÓP PHẦN NGĂN NGỪA NGUY CƠ CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN
Mã sp:CTTH-CT170
Tác giả: Ngô Huy Tiếp – Đinh Ngọc Giang
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:78,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TOÀN CẦU HÓA HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Từ Góc Nhìn Triết Học Đương Đại
Mã sp:DN-CT115
Tác giả: Hồ Bá Thâm – Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:141,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐÁNG NHỚ (Hồi ký)
Mã sp:VHVN-HK177
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:0đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN
Mã sp:DLVH-XH86
Tác giả: Trương Minh Dục
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:58,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

QUỐC PHÒNG - AN NINH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Mã sp:DN-CT114
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:31,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
Mã sp:KT-NVBH453
Tác giả: S. TS Hoàng Văn Hoa
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:72,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Mã sp:PL-VBK269
Tác giả: Nguyễn Minh Đoan
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:35,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

NHỮNG NGÀY MÁU LỬA (Phóng sự - Bút ký từ năm 1966 đến năm 1979)
Mã sp:VHVN-HK176
Tác giả: Hoàng Tuấn Nhã
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:87,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

2. PHÁP LUẬT CẠNH TRANH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HIỆP ĐỊNH TRIPS KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
Mã sp:CTTH-CT169
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:79,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

1. HỆ THỐNG BIỂU MẪU THỐNG KÊ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG
Mã sp:CTTH-CT168
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:37,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

THUẬT NGỮ PHÁP LÝ
Mã sp:CTTH-CT162
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:77,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

PHỐI HỢP ĐIỀU TIẾT KINH TẾ GIỮA CÁC NƯỚC TRONG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI
Mã sp:KHCB-Khac44
Tác giả: Phạm Thị Túy
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:47,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Mã sp:DLVH-XH85
Tác giả: Phạm Ngọc Dũng
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:38,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
Mã sp:CTTH-CT158
Tác giả: Đỗ Minh Cương
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá:39,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22|
     Tiêu điểm
Top sách giảm giá
Top 100 sách tiêu biểu
Top 100 sách giới thiệu
Top 100 sách quan tâm
Top Hitech giảm giá
Top Hitech tiêu biểu
Top Hitech giới thiệu
Top Hitech quan tâm
Top người quan tâm
Top bài hay
Đồ chơi giảm giá
Nhiều người quan tâm
     Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu
Về XBOOK
Ý kiến khách hàng
Đối tác
Mua hàng
Hướng dẫn đặt hàng
Cam kết
Gửi thư điện tử
Gọi điện thoại
Chat qua Y!M
Hình thức thanh toán
Thắc mắc khiếu nại
Chính sách bảo hành
Phí vận chuyển
Hỏi đáp
Câu hỏi thường gặp
Đặt sách khác
Giới thiệu
HỖ TRỢ

Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc